MENU LEWE
Spis Wg Wydziału

Spis Kół Naukowych według wydziału:



Koło

Wydział

Www / @

1

Koło Miłośników Muzyki Rozrywkowej

-

http://kmmr.engineersband.pl

2

Klub Filmowo - Fotograficzny FOCUS

-

http://klubfocus.pl

3

Koło PTTK nr 1 przy PW

-

http://jedynka.om.pttk.pl, zarzad_jedynki@googlegroups.com

4

Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich

-

www.skpb.waw.pl

5

Koło Naukowe „Foka”

?

-

6

Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami

Admin

http://kngn.wordpress.com, kngn.pw@gmail.com

7

Studenckie Koło Naukowe PROGRES

Admin

http://sknprogres.dbv.pl/news.php, skn_progres@op.pl

8

Koło Naukowe przy Zakładzie Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury PW

Arch

-

9

Koło Naukowe Rysunku

Arch

(koło funkcjonuje – brak strony?)

10

Koło Naukowe Nowe Media w Architekturze

Arch

-

11

Kolo Naukowe Architektury Rodzimej

Arch

http://www.architekturarodzima.pl

12

Płockie Naukowe Koło Chemików

BmiP (Płock)

http://www.ich.pw.plock.pl/kolo_chemikow

13

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska BMiP

BmiP (Płock)

http://www.knis.pw.plock.pl

14

Koło Naukowe Fizyki i Astrofizyki

BmiP (Płock)

http://www.knfia.pw.plock.pl

15

Koło Naukowe Budownictwa

BmiP (Płock)

knb@pw.plock.pl

16

Koło Naukowe Mechaników ROTOR

BmiP (Płock)

http://www.rotor.pw.plock.pl

17

Koło Naukowe Fotografii i Filmu

BmiP (Płock)

www.camera.pw.plock.pl

18

Chemiczne Koło Naukowe „Flogiston”

Chem

www.flogiston.org / www.flogiston.ch.pw.edu.pl

19

Koło Naukowe Biotechnologów HERBION

Chem

http://herbion.ch.pw.edu.pl

20

Koło Naukowe Technik Laserowych

EiTI

-

21

Koło Naukowe Radiolokacji i Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów

EiTI

http://www.ise.pw.edu.pl/rdsp

22

Koło Naukowe Cybernetyki

EiTI

http://cyber.ise.pw.edu.pl

23

Koło Naukowe Mikroelektroniki i Nanoelektroniki

EiTI

http://www.ztmme.imio.pw.edu.pl/strona

24

Koło Naukowe IMPULS

EiTI

http://impuls.ise.pw.edu.pl/forum

25

Koło Naukowe Innowacyjnych Technologii Informatycznych

EiTI

http://kniti.ire.pw.edu.pl/kniti

26

Koło Naukowe Optoelektroniki

EiTI

http://www.kno.elka.pw.edu.pl

27

Koło Naukowe MuGEd

EiTI

http://ztv.ire.pw.edu.pl/muged, kn.muged@gmail.com

28

Koło Naukowe Mikrosystemów „Onyks”

EiTI

http://www.onyks.elka.pw.edu.pl

29

Koło Naukowe Zaawansowanych Systemów Pomiarowych ELHEP

EiTI

http://elhep.ise.pw.edu.pl, P.Miedzik@stud.elka.pw.edu.pl

30

Koło Naukowe WO@PW - Wolne Oprogramowanie na Politechnice Warszawskiej

EiTI

-

31

Koło Naukowe Układów Cyfrowych DEMAIN

EiTI

http://demain.zpt.tele.pw.edu.pl

32

Koło Naukowe Twórców Gier „Polygon”

EiTI

http://www.polygon.elka.pw.edu.pl

33

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej i Jądrowej „BIOMEDYCZNI”

EiTI

http://www.ire.pw.edu.pl/biomedyczni, biomedyczni@ire.pw.edu.pl

34

Koło Naukowe „BIONIK”

EiTI

http://bionik.ia.pw.edu.pl

35

Studenckie Koło Inżynierii Kosmicznej

EiTI

http://skik.pw.edu.pl

36

Koło Naukowe Techniki w Medycynie

EiTI

http://www.ire.pw.edu.pl/~kntm

37

Koło Naukowe Techniki Scenicznej

EiTI

-

38

Koło Naukowe Technik Multimedialnych

EiTI

-

39

Koło Naukowe Zarządzania Projektami „PMArt”

EiTI

www.pmart.pw.edu.pl, kn.pmart@gmail.com

40

Koło Naukowe Autonet

EiTI

http://cezar.tele.pw.edu.pl

41

Koło Naukowe Technik Mobilnych i Sieciowych

EiTI

kntmis@gmail.com

42

Koło Naukowe Otwartych Technik Informacyjnych i Komputerowych

Elektr

http://kotik.iem.pw.edu.pl

43

Studenckie Koło Systemy Inteligentnego Budynku

Elektr

http://sib.ee.pw.edu.pl

44

Studenckie Koło Trakcji Elektrycznej

Elektr

-

45

Studenckie Koło Naukowe IEE- Intelligent Energy Europe

Elektr

-

46

Koło Naukowe Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr 231

Elektr

http://www.ee.pw.edu.pl/sep

47

Studenckie Koło Naukowe Informatyczno-Elektroniczne „M-2”

Elektr

-

48

Koło Naukowe FAZA

Elektr

http://faza.pw.edu.pl

49

Koło Naukowe Informatyków-Elektryków - Grupa .net PW

Elektr

www.grupa.net.pl

50

Koło Naukowe „Automat”

Elektr

-

51

Koło Naukowe Automatyki Elektroenergetycznej „K2E”

Elektr

-

52

Koło Naukowe „STERY”

Elektr

http://knstery.ee.pw.edu.pl

53

Koło Naukowe „Błysk”

Elektr

http://blysk.ee.pw.edu.pl

54

Koło Naukowe „SIECI”

Elektr

-

55

Koło Naukowe „MOSFET”

Elektr

-

56

Koło Naukowe Fizyków

Fiz

www.knf.pw.edu.pl

57

Koło Naukowe Muzyka i Akustyka

Fiz

http://student.if.pw.edu.pl/~ksinat

58

„Camac’’

Fiz

http://camac.if.pw.edu.pl

59

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

GiK

kngp_pw@googlegroups.com

60

Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej

IchiP

http://www.ichip.pw.edu.pl/kolo

61

Koło Naukowe Inżynierii Komunikacyjnej

IL

http://wektor.il.pw.edu.pl/~knik

62

Koło Naukowe Konstrukcji Metalowych (dawniej: Studenckie Koło Naukowe Zastosowań Komputerowych Systemów Analizy Konstrukcji)

IL

http://wektor.il.pw.edu.pl/~knkm

63

Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego

IL

http://wektor.il.pw.edu.pl/~knbo, knbo@il.pw.edu.pl

64

Koło Naukowe Inżynierii Materiałów Budowlanych

IL

http://www.il.pw.edu.pl/~knimb

65

Koło Naukowe Komputerowego Wspomagania Projektowania

IL

http://www.il.pw.edu.pl/~knkwp

66

Koło Naukowe Mostowców

IL

http://wektor.il.pw.edu.pl/~mostowcy

67

Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej WAKANS

IM

http://wakans.materials.pl

68

Koło Naukowe CAD/CAM

IP

cadcam@wip.pw.edu.pl

69

Koło Naukowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych – POLIMER

IP

www.polimer.wip.pw.edu.pl

70

Studenckie Koło Naukowe „KONSTRUKTOR”

IP

http://imik.wip.pw.edu.pl/knk

71

Koła Naukowego ''Joint'' przy Zakładzie Inżynierii Spajania

IP

http://www.joint.nets.pl

72

Koło Naukowe Technologie i Materiały „TiM”

IP

http://wiptim.blogspot.com

73

Koło Naukowe Automatyki Przemysłowej

IP

http://www.wip.pw.edu.pl/knap

74

Koło Naukowe Inżynierii Wodnej

IS

http://kniw.is.pw.edu.pl

75

Koło Naukowe Wentylacji i Klimatyzacji

www.kwik.is.pw.edu.pl

76

Koło Naukowe Inżynierii Gazownictwa „KNIG”

http://www.knig.is.pw.edu.pl

77

Koło Naukowe Biotechnologii Środowiska

-

78

Koło Naukowe Otwartego Oprogramowania

-

79

Koło Naukowe Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN”

www.wodkan.is.pw.edu.pl

80

Koło Naukowe Metrologii i Ochrony Atmosfery „VOLTURNUS”

volturnus@is.pw.edu.pl

81

Koło Naukowe Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa KoCiO

www.kocio.is.pw.edu.pl

82

Koło Naukowe Ochrony Środowiska

http://www.knos.is.pw.edu.pl, pwknos@gmail.com

83

Koło Naukowe Energii Odnawialnej i Recyklingu Odpadów „NAVITAS”

www.navitas.is.pw.edu.pl

84

Studenckie Kolo Naukowe SONDA

KNEiS

www.knsonda.pw.plock.pl

85

Koło Naukowe Aparatury Biomedycznej

Mchtr

http://www.knab.fora.pl

86

Koło Naukowe Zaawansowanych Technologii

Mchtr

www.adv-tech.pl

87

Koło Naukowe Automatyki i Robotyki ROBOMATIC

Mchtr

http://www.robomatic.org

88

Koło Naukowe „Cyborg++”

Mchtr

http://www.robotyka.info.pl/cyborg

89

Koło Naukowe TELEINFORMATYKA

Mchtr

http://tele.mchtr.pw.edu.pl

90

Koło Naukowe Mikromechatroniki „MikroKoło”

Mchtr

-

91

Koło Naukowe Nanotechnologii

Mchtr

http://www.mchtr.pw.edu.pl/nano, nano.mchtr@gmail.com

92

Studencka Sekcja SPIE Politechniki Warszawskiej

Mchtr

http://spie.mchtr.pw.edu.pl

93

Koło Naukowe Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

Mchtr

http://kolobiomed.mchtr.pw.edu.pl

94

Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe SAE

MEiL

www.sae.pw.edu.pl

95

Studenckie Koło Komputerowych Technik Projektowania

MEiL

http://www.skktp.meil.pw.edu.pl

96

Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej SKNEN

MEiL

http://sknen.itc.pw.edu.pl

97

Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów

MEiL

http://www.skap.meil.pw.edu.pl

98

Studenckie Koło Astronautyczne

MEiL

www.ska.pw.edu.pl, ska@itc.pw.edu.pl

99

Jachtowe Studenckie Koło Naukowe

MEiL

http://yacht.meil.pw.edu.pl

100

Koło Naukowe Energetyków

MEiL

http://kne.itc.pw.edu.pl, kne@itc.pw.edu.pl

101

Koło Naukowe Drgań OMEGA

MEiL

drgania@gazeta.pl

102

Koło Naukowe Robotyków

MEiL

http://knr.meil.pw.edu.pl, knr.meil@gmail.com

103

Koło Naukowe Napędów MELprop

MEiL

http://melprop.meil.pw.edu.pl

104

Koło Naukowe Lotników

MEiL

www.knl.meil.pw.edu.pl

105

Koło Naukowe Zarządzania Własnością Intelektualną

MEiL

-

106

Koło Naukowe Awioniki „MELAVIO”

MEiL

http://www.meil.pw.edu.pl/zaiol/ZAiOL/MELAVIO

107

Koło Naukowe Chłodników

MEiL

http://www.knch.itc.pw.edu.pl

108

Koło Naukowe Informatyki

MiNI

http://kni.mini.pw.edu.pl

109

Koło Fotograficzne STUDIO

MiNI

http://studio.mini.pw.edu.pl

110

Koło Naukowe Matematyków

MiNI

http://konaumat.mini.pw.edu.pl

111

Kombinatoryczno-Algebraiczne Koło Naukowe KOALA

MiNI

koala@mini.pw.edu.pl

112

Koło Naukowe Sportów Samochodowych

SiMR

www.knmp.simr.pw.edu.pl

113

Koło Naukowe Mechaników Pojazdów

SiMR

www.knmp.simr.pw.edu.pl

114

Koło Naukowe nr 243 Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Trans

http://sep.it.pw.edu.pl

115

Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych

Trans

http://www.knest.pw.edu.pl

116

Studenckie Koło Logistyki Stosowanej SKLS

Trans

www.skls.pl

117

Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego SKNTL

Trans

http://www.aaben.vel.pl/skntl

118

Studenckie Koło Naukowe Technik CAx w Modelowaniu Systemów Człowiek - Środki Transportu - Otoczenie

Trans

http://skntcax.pw.edu.pl

119

Studenckie Koło Naukowe Nowoczesnych Technologii Sterowania Ruchem Kolejowym „Balisa”

Trans

balisa.wordpress.com

120

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Ruchu Drogowego

Trans

http://www.sknird.cba.pl, sknird@interia.pl

121

Studenckie Koło Naukowe „SITE”

Zarz

-

122

Studenckie Koło Naukowe „MANAGER”

Zarz

www.sknmanager.wz.pw.edu.pl

123

Studenckie Koło Naukowe „E-biznes”

Zarz

-

124

Koło Naukowe ERGONOMIA

Zarz

-

Urszula Wawrzeniuk, dnia: 2013-03-13 12:03:39
Nie jesteś zalogowany.
MENU PRAWE
Contact Administrator
Powered by eWniosek2